หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ กฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุและครอบครัว เพื่อให้พัฒนากลุ่มเป้าหมายได้เต็มที่ตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาของสหประชาชาติฉบับต่าง ๆ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)