หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นของกรมผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. .... (ครั้งที่ 7/2537)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)