ร่างพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหมไปเป็นของกรมราชองค์รักษ์ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ..... (ครั้งที่ 1/2536) /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)