หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

นายกอ มไหสวรรย์ สมบัติศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขอกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต.เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แทน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)