พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการคมนาคมวุฒิสภา พิจารณาเรื่องการศึกษาความมเหมาะสมของการประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)