ประธานสภาแจ้งว่าได้รับพระราชทาน พระราชโทรเลขตอบจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่ได้สั่งโทรเลขไปถวายพระพร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)