แบ่งกรรมาธิการสามัญประจำสภา 21 นาย ออกเป็น 3 ชุด

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)