พระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี (ครั้งที่ 6/2490)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)