การเลื่อนประชุมจากวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2490 เป็นวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2490

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)