หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่าง พ.ร.บ. โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องถิ่นตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ให้แก่วัดบางเตยกลาง พ.ศ. ..... (ครั้งที่ 12/2529) /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)