พิจารณาร่าง พ.ร.บ. โอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ..... (ครั้งที่ 12/2529) /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)