หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่าง พ.ร.บ. โอนที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัดทุ่งกว้าง ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ..... (ครั้งที่ 12/2529) /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)