หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

เชิญพระยาภิรมย์ภักดีผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)