ร่างพระราชบัญญัติโอนกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบของกองทัพเรือกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม และของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ไปเป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... (ครั้งที่3/2526 ชุดที่ 2 สมัยวิสามัญ) /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)