หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)