หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงในบริเวณเพลิงไหม้ ในท้องที่ตำบลป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร พ.ศ. 2490 (ครั้งที่ 9/2490)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)