หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตำบลวังบูรพาภิรมย์ อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร ให้แก่กระทรวงการคลัง (ครั้งที่ 8/2490)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)