หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้แก่นายจีน วณิชย์จินดา พ.ศ. 2490 (ครั้งที่ 8/2490)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)