หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สมาชิกผู้ซึ่งมีอายุสูงสุดเป็นประธานชั่วคราวของที่ประชุม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)