หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติกำหนดจำนวนกรรมาธิการร่วมกัน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ..... /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)