หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)