หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดมกุฎกษัตริยาราม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้แก้กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... (ครั้งที่1/2519 สมัยที่สอง) /

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)