หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดมกุฎกษัตริยาราม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้แก่กระทรวงคลัง พ.ศ. .... (ครั้งที่5/2519)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)