หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติให้มีสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาในปีหนึ่ง 2 สมัย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)