หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ร่างพระราชบัญญัติพฤฒสภาว่าด้วยการลา การจ่ายเงินประจำตำแหน่งค่าพาหนะของสมาชิกพฤฒสภา และเบี้ยประชุม ของกรรมาธิการพฤฒสภา พ.ศ. 2489 (ครั้งที่ 19/2489)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)