2.4.2 สารวุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

2.4.2 สารวุฒิสภา