หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 227 ร. เรื่อง ซ่อมแซมพื้นผิวจราจรชำรุดเป็นหลุม ซอยโกสุมรวมใจ 13 และ 35 เขตดอนเมือง [ของ นายเอกราช อุดมอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)