หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 287 ร. เรื่อง ขั้นตอนและกระบวนการในการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใช้เวลานานกว่าปกติ [ของ นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)