หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 185 ร. เรื่อง ขออนุมัติสร้างระบบน้ำประปาอย่างเร่งด่วนกรณีขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค [ของ นายสมบัติ ยะสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)