หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 236 ร. เรื่อง ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหารถโดยสารสาธารณะที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย [ของ นางสาวรักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)