หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 007 ร. เรื่อง แนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ของ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)