หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 063 ร. เรื่อง กรณีเจ้าหน้าที่กองพันสัตว์ต่างจังหวัดเชียงใหม่ ขัดขวาง ปิดกั้นการใช้พื้นที่เพื่อพบปะประชาชน [ของ นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)