หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ชุมชนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อนำไปสู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ Smart Local to Smart City โดยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)