หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย : แรงงานไทยย้ายถิ่นกลับจากประเทศอิสราเอลและประเทศญี่ปุ่น คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)