หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เรื่อง การจัดทำคู่มือแนะนำการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสัมภาษณ์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)