หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)