หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาระบบการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)