หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการระบาดของยาเสพติด โดยเพิ่มการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)