หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ กรณีศึกษานวัตกรรมเชิงศิลป์แผ่นดินสุพรรณภูมิ ของ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)