หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับการพัฒนาชนบทไทย และลดความเหลื่อมล้ำในทางเศรษฐกิจระหว่างในเมืองและชนบท

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)