หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีทั้งคณะหรือรายบุคคล ตั้งแต่ พ.ศ. 2478-2565

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)