หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การดำเนินนโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับพนักงานจบปริญญาตรีเป็น 25,000 บาท

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)