หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

การแก้ปัญหาราคาจำหน่ายข้าวตกต่ำ แต่ราคาที่ผู้บริโภคซื้อสูง 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)