หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาและแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินทำกิน ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)