หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

แนวทางการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Guidelines for Professional Development of Assistant Operations Members of the House of Representatives

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)