หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การทำหน้าที่ของวุฒิสภาในการตรวจสอบถ่วงดุล: กรณีศึกษาการตั้งกระทู้ Roles Of The Senate within the System of Checks and Balance: Case Study The Interpellation

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)