หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบและวิธีแก้ปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ที่มีผลต่อการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)