หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

รายงานการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 42 (42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2564

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)