หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ติดตามความคืบหน้าของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และชุมชนกุหลาบแดง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรให้แก่ผู้ประสบภัยและคนจนเมือง 

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)