หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

ติดตามความคืบหน้ากรณีสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอกชนทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)